Jak zwiększyć wydajność okapu?

okap kuchennyWiele procesów technologicznych wiąże się z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń, które wprowadzane do powietrza mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla osób znajdujących się w pobliżu, jak i wpływać negatywnie na jakość wytwarzanych produktów oraz trwałość wykorzystywanego sprzętu. Niezawodnym sposobem na radzenie sobie z tego typu problemami jest wykonanie skutecznie działającej instalacji, która usunie powstające w ramach konkretnych operacji drobiny, przesyłając je do urządzeń oczyszczających. Najważniejszym elementem takich układów pozostaje montaż okapów technologicznych. W Częstochowie są one oferowane przez firmę Aero-Serwice. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o takich instalacjach.

 

Dlaczego okapy technologiczne są tak potrzebne?

Znaczna część operacji technologicznych wykonywanych przy obróbce rozmaitych materiałów powoduje powstawanie pyłów – np. przy frezowaniu lub cięciu drewna, aerozoli jak choćby podczas wiercenia z podawaniem chłodziwa lub gazów, co ma miejsce m.in. podczas spawania. Są one szkodliwe dla ludzi, ponieważ zawarte w nich substancje mogą wnikać do układu oddechowego lub podrażniać błony śluzowe i skórę. Ich osadzanie się na elementach maszyn może powodować ich przyspieszone zużycie, gdyż zmniejsza zdolność odprowadzania ciepła i prowadzi do wzrostu tarcia. Zanieczyszczają one też wytwarzane wyroby.

 

Jak działają okapy technologiczne?

Okapy technologiczne to wyciągi miejscowe, które pozwalają na odprowadzanie zawieszonych w powietrzu cząstek ciał stałych, cieszy stanowiących aerozol lub emitowanych gazów. Jest to możliwe za sprawą wytwarzanego słupa powietrza o dopasowanej do chronionej strefy sile ssącej powstającej punktowo dzięki wentylatorowi lub centralnie dla całej instalacji. Na ogół poziom generowanego podciśnienia jest stały albo kontrolowany automatycznie np. w połączeniu z poziomem emisji. Regulacja wydajności jest dostępna zwykle w formie ustawiania odpowiedniej dla danych warunków liczby obrotów wentylatora, a w systemach scentralizowanych przez otwieranie lub przymykanie przepustnicy. Warto pamiętać, że wartość siły ssącej przy tej samej mocy wentylatora będzie tym większa, im mniejsza jest średnica wlotu powietrza. Okapy o większych rozmiarach wymagają więc zwiększonego przepływu powietrza.