Na czym polega ekspertyza wydajności systemów wentylacyjnych?

kontrola wentylacjiKażdy budynek mieszkalny oraz użytkowy, zwłaszcza jeżeli jest wykorzystywany do prowadzenia działalności komercyjnej, musi być wyposażony w odpowiedni system wentylacyjny, który zapewni możliwość uzyskiwania właściwego poziomu wymiany powietrza. Będzie to niezbędne z uwagi na konieczność pozbywania się powietrza, które zostało zużyte, wyprowadzania z pomieszczeń przykrych zapachów oraz utrzymywanie optymalnego poziomu jego wilgotności. Istniejące przepisy ściśle regulują parametry, które powinna osiągać sprawnie działająca instalacja, niezbędne jest również okresowe badanie wydajności wentylacji. Przekonajmy się, dlaczego jest potrzebne i co obejmuje.

 

Dlaczego kontrola wydajności wentylacji jest niezbędna?

Przeprowadzanie okresowej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacyjnego wynika z przepisów Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi podczas weryfikacji stanu technicznego obiektu należy również wykonać badania zamontowanych w nim przewodów kominowych – nie tylko dymowych oraz spalinowych, lecz też wentylacyjnych. Przygotowanie ekspertyzy powinno być potwierdzone przygotowanym przez wykonawcę raportem.

 

Co obejmuje badanie wydajności wentylacji?

Pomiar sprawności działania wentylacji jest przeprowadzany w celu sprawdzenia, czy system osiąga założone w projekcie normatywy wynikające z zapisów znajdujących się w obowiązujących przepisach oraz istniejących normach. Podczas badania porównuje się otrzymane wyniki – przy wentylacji mechanicznej będzie to ciśnienie, temperatura oraz poziom przepływu, a w przypadku wentylacji grawitacyjnej jedynie przepływ powietrza – z wartościami wynikającymi z projektu i aktualnych regulacji w tym zakresie. W odniesieniu do systemów mechanicznych kontrolowany jest także poziom hałasu emitowanego podczas pracy urządzeń.